10 Fördelar med att vara en heltidsmor
 • För kvinnan är det ett mycket svårt beslut när hon blir mamma: att stanna hemma hos barnen eller att arbeta ute för att hjälpa till med familjeinkomster och därmed känna sig aktiv och viktig. Varje kvinna går igenom det här, lite mer och lite mindre, men alla, vid något tillfälle, känner att detta tvivel uppstår.

 • Stöd från maka och familj är avgörande för att hon kan vara tyst, speciellt om hon väljer att vara en heltidsmor och dedikerar sig speciellt till familjen och barnen.

 • Moderns närvaro i hemmet med sina barn är mycket viktigt för att höja barn, så om det här är ditt beslut, tänk på några av fördelarna med ditt val.

  1. Redan sagt en gammal propaganda som vid födseln är ett barn också född en mamma. Med möjligheten att vara med barnen hemma kan hon utvecklas i detta gudomliga och speciella samtal som ska vara en mamma!

  2. Spåra barnens tillväxt och utveckling, deras första ord och chattar är bara möjliga när de är fullt närvarande, annars kan de inte vara närvarande när deras lilla skrattar mamma för första gången.

  3. Den vård som bara en mamma har med sin lilla är bara möjlig när hon är närvarande. Favoritmat, exakta timmars mat, badet, promenaden i solen ...

  4. Att leka med barnen ger känslan av trygghet och kärlek, liksom stimulerande kreativitet. Med mer tid tillägnad barn kan detta ögonblick vara dagligt.

  5. Barnen växer upp och går i skolan och modern spelar en viktig roll vid detta tillfälle, förutom att överföra den säkerhet som de behöver veta att mamman kommer att ta hem hemma när de slutar skolan, kommer de också att känna sig mer självsäker eftersom hon du kan följa ditt lärande mycket närmare, upprätthålla en större kontakt med skolan och med lärarna.

  6. Leksaker kan göras med hjälp och övervakning av modern och det gör barnen mer upphetsade att lära sig.

  7. När du följer med barnet under hela dagen är det möjligt att undervisa viktiga principer som dina barn kommer att bära under hela livet. Du kan be tillsammans i morgon, vid måltider och före sänggåendet, och du kan läsa tillsammans de historier om de skrifter du tycker bäst om, och på så sätt kommer de att känna till viktiga principer som lärs ut i hemmet.

  8. Ungdomar behöver också ständigt hjälp från sina mammor, de vill ha och behöver stöd och är ständigt påminde om viktiga värden så att de kan fortsätta att gå på rätt väg. Moderns närvaro i dessa timmar är idealisk och också oersättlig.

  9. Det är viktigt för mödrar att känna till sina barns vänner. De har stor inverkan på dem i alla åldrar. Genom att ägna mer tid till barnen kan du följa med dem och till och med främja spel och spel i ditt eget hem.

  10. Småbarns vård är också en relevant faktor för modern. Att vara hemma kan hon ta hand om rätt och hälsosam mat för sina barn samt vara uppmärksam på de medicinska behoven hos var och en av dem.

 • Även om det är ett mycket svårt beslut att göra inledningsvis kommer tiden att få dig att se och känna att möjligheten att höja barn är unik, de växer väldigt fort och saknar chansen att vara med dem och följa ditt liv från början något väldigt sorgligt.