10 åTgärder som stärker deras tro mot vindar läror män
 • Mycket få förstår vad tro verkligen kan göra för våra liv, och tror att religiösa är bara de som fyller kyrkor som faller i förvirring av god religiös diskurs. Men tro är mer än det.

 • Tro tror på saker vi vet att det finns, men vi ser dem inte påtagligt. Som kärlek, vem kan förneka sin existens? Vem kan säga att det inte existerar? Har någon rört kärlek eller måste se det för att känna det och veta att det existerar? Nej, tro är det som driver oss att bli bättre.

 • Tro i Jesus Kristus har djupa rötter att endast om vi lever de principer som lärs av honom kan vi utvecklas andligt. Och för att vara lycklig behöver vi denna andliga balans såväl som personlig, professionell, psykologisk och fysisk.

 • Som kärlek, för att tro att överleva måste näringas, vårdas och skyddas. Som kärlek, är det inte stärks varje dag, några problem eller motvind kan skaka rötterna, och vi måste vara fast att inte förstöra en så bra känsla som får oss att må så bra, optimistisk, hoppfull och framför allt i fred.

 • att stärka vår tro på Jesus Kristus och vara beredd när motvind av mäns läror vill riva våra hem och förstöra vår identitet, vi kan göra några grundläggande saker:

 • Hitta ett vittnesbörd om Jesus Kristus som Frälsare

 • Han är din personliga Frälsare, och gav sitt liv att rädda var och en av oss. Om vi ​​ber till Gud i namn av hans Son Jesus Kristus och söka, lever enligt hans lärdomar, kommer vi att ha mirakel händer i vårt dagliga liv och känna Herrens närvaro i våra liv.

 • Utveckla ett personligt förhållande med honom

 • Att veta honom, vara bekväm i hans närvaro, kommunicera, lära sig att lyssna på honom. Allt detta kommer att hjälpa dig att vara i harmoni med hans lärdomar.

 • Sök en sann religion där dina tjänare lär om Jesus Kristus

 • Detta är kritiskt. När vi känner till Jesus Kristus, kommer vi att känna igen dem som hjälper oss att dra närmare honom. Vi kommer inte hitta en helt perfekt plats eftersom människor är ofullkomliga. Men Herren verkar genom dem för att hjälpa oss att stärka vår tro. Något annat än det här eller det kommer att föra dig närmare personen genom sin karisma, men rot han inte sin rot i Kristus, kommer inte bära dig när du behöver det. Läs artikeln Vad ska man tänka på när man väljer en religion.

 • Utveckla gåva av skönhet

 • Intuition är viktigt, men det kan misslyckas om vi inte utvecklar vår kunskap om något som är viktigt för oss. Tro och vår tro är en del av våra idealer om livet och de vi har för vår familj, särskilt om vi är fäder och mödrar. Det är naturligt att ha tvivel, men vi måste försöka veta sanningen med ett uppriktigt och öppet hjärta, inte bara att tro när någon säger något annat. Goda avsikter är inte tillräckligt. Detta kommer att bidra till att förstärka förståelsen från varje princip du lever och hjälpa dig att känna igen sanningen när du behöver testa din tro.

 • Läs skrifterna

 • Ju mer vi vet och studerar skrifterna noggrant, med tanke på historien om dessa människor, sammanhanget, läror, desto mindre kommer att omfattas av tvivelaktiga läror.

 • stärka familje

 • Detta inkluderar att göra allt detta för dig själv så att du kan leva undervisningen för att vägleda sina barn på den raka och smala stigen, göra vad som är nödvändigt för att instruera dem och vägleda dem så att de lär sig att göra och leva detsamma.

 • Sök andlig självförsörjning

 • Vi föddes inte för att leva ensam. Vi behöver alltid varandra, men vi kan inte leva vår tro enligt en andras tro, för vi är inte perfekta. Vi måste basera våra liv på vårt förhållande till Jesus Kristus och sätta hans lärdomar i bruk, för först då kan vi hjälpa dem som behöver det, och de kommer troligtvis att ha dem i vår egen familj och vännerkrets.

 • Lär dig att förlåta

 • Vissa situationer som vi lever är kritiska, men Herren sade inte att det var lätt, men gav oss många exempel på hur man gör det. Skynda, ilska, en känsla av hämnd och förakt, och andra som ironi, smaka en själ och förstöra andliga framsteg. Läs artikeln Hur man förlåter dem som förolämpar oss.

 • Inte bli förolämpad enkelt

 • Människor är inte perfekta. Liksom vi inte heller. Att kräva att du agerar perfekt som vi vill är orealistiskt, oavsett om det är i en kyrka eller ens i vår egen familj. Bara Kristus är perfekt, och han, under den mest kritiska timmen, när de flesta av honom hade vänt sig bort från honom, frågade fortfarande Fadern att förlåta sina förbrytare eftersom de inte visste vad de gjorde.

 • Fortsätt och stå fast i tro trots problem

 • Om motlöshet, problem, oavsett, uppstår, stå fast. När du inte känner som att be, då borde du bära mer intensivt. När du inte känner för att läsa skrifterna, är det precis när du mest behöver göra det. När du tror att du inte behöver gå till kyrkan, det är bara när du behöver det ännu mer. Kör inte utöver din styrka. Försök att stanna i fred för ett ögonblick och göra extra ansträngning för att fortsätta. Ge inte plats för modlöshet.

 • Kom ihåg: Den raka och smala vägen som leder oss till att möta Fadern kräver offer, men samtidigt ger vi löften om fred och tröst så att vi kommer att skyddas från de många lindningarna av läror inför oss. Människans filosofier kommer och går, men inte Guds ord.

 • Dieter F. Uchtdorf, en religiös ledare med rötter i Jesus Kristus, lärde: "Var därför tvivel på dina tvivel innan du tvivlar på din tro. Vi kan aldrig tillåta tvivel att fängsla oss och förhindra oss från att ta emot den gudomliga kärleken, freden och gåvorna som kommer genom tro på Herren Jesus Kristus. "